Νομικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-III και 19 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, γνωστού επίσης ως L.C.E.N., οι χρήστες του δικτυακού τόπου autoamoto.com ενημερώνονται για την παρούσα νομική ειδοποίηση.

Η σύνδεση και η περιήγηση στον ιστότοπο από τον χρήστη συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων νομικών ανακοινώσεων.

Η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή στον ιστότοπο υπό τον τίτλο "Νομικές πληροφορίες".

ΑΡΘΡΟ 1: Ο εκδότης

 Για να επικοινωνήσετε με τον εκδότη της ιστοσελίδας : contact@autoamoto.com

ΑΡΘΡΟ 2 : Ο οικοδεσπότης

Ο οικοδεσπότης της ιστοσελίδας είναι :

Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Canada assistance@shopify.com 1-613-241-2828

ΑΡΘΡΟ 3: Πρόσβαση στον ιστότοπο

Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος από οπουδήποτε, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, προγραμματισμένων ή μη προγραμματισμένων διακοπών και συντήρησης.

Σε περίπτωση τροποποίησης, διακοπής ή αναστολής των υπηρεσιών, ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.

ΑΡΘΡΟ 4: Συλλογή δεδομένων

Ο ιστότοπος διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον δέοντα σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978.

Σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.

ΑΡΘΡΟ 5: Cookies

Οι χρήστες ενημερώνονται ότι ενδέχεται να εγκατασταθεί αυτόματα ένα cookie στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους όταν επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Με την περιήγησή του στον ιστότοπο, ο Χρήστης αποδέχεται τα cookies.

Το cookie είναι ένα στοιχείο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση του Χρήστη, αλλά χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την περιήγηση του Χρήστη στον ιστότοπο. Ο Χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει αυτό το cookie χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής του.

ΑΡΘΡΟ 6: Πνευματική ιδιοκτησία

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία ή τροποποίηση του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας, χωρίς την άδεια του Εκδότη, και μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τον Αστικό Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 7: Διαμεσολάβηση

Εάν μια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση, ο Πελάτης μπορεί, σύμφωνα με τα άρθρα L.612-1 και επόμενα του γαλλικού καταναλωτικού κώδικα, να προσφύγει δωρεάν στον διαμεσολαβητή καταναλωτών εντός ενός έτους.