Juridisk information

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, även känd som L.C.E.N., informeras användare av webbplatsen autoamoto.com härmed om detta rättsliga meddelande.

Användarens anslutning till och surfning på webbplatsen innebär ett fullständigt och oreserverat godkännande av dessa juridiska meddelanden.

De finns tillgängliga på webbplatsen under rubriken "Juridisk information".

ARTIKEL 1: Utgivaren

 För att kontakta webbplatsens utgivare : kontakt@autoamoto.com

ARTIKEL 2 : Värden

Webbplatsens värd är :

Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Kanada assistance@shopify.com 1-613-241-2828

ARTIKEL 3: Tillgång till webbplatsen

Webbplatsen är tillgänglig var som helst, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, utom i fall av force majeure, schemalagda eller oplanerade avbrott och underhåll.

I händelse av ändring, avbrott eller avbrytande av tjänster kan webbplatsen inte hållas ansvarig.

ARTIKEL 4: Insamling av uppgifter

Webbplatsen säkerställer att användarens personuppgifter samlas in och behandlas med vederbörlig respekt för privatlivet, i enlighet med den franska lagen om dataskydd nr 78-17 av den 6 januari 1978.

Enligt den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har användarna rätt att få tillgång till, rätta till, radera och invända mot sina personuppgifter.

ARTIKEL 5: Cookies

Användarna informeras om att en cookie kan komma att installeras automatiskt i deras webbläsare när de besöker webbplatsen.

Genom att surfa på webbplatsen accepterar användaren cookies.

En cookie är ett element som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som används för att registrera information om användarens surfande på webbplatsen. Användaren kan avaktivera denna cookie med hjälp av inställningarna i sin webbläsarprogramvara.

ARTIKEL 6: Immateriella rättigheter

All användning, reproduktion, distribution, marknadsföring eller ändring av hela eller delar av webbplatsen utan tillstånd från Utgivaren är förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder och förfaranden i enlighet med lagen om immateriell äganderätt och civillagen.

ARTIKEL 7: Medling

Om en tvist inte kan lösas med kundtjänsten kan kunden, i enlighet med artiklarna L.612-1 och följande i den franska konsumentlagen, kostnadsfritt vända sig till konsumentombudsmannen inom ett år.